Vi hjälper dig dämpa din inre stress

Syftet med Mcog metoden är att ge dig praktiska verktyg att dämpa din oro och din inre stress.
Må lite bättre helt enkelt.

Syftet med Mcog metoden är att ge dig praktiska verktyg
att dämpa din oro och din inre stress.
Må lite bättre helt enkelt.

Våra erbjudanden med Mcog metoden

WORKSHOPS

Under en workshop får du en tydlig förståelse för hur din hjärna fungerar, första steget i att dämpa din stressnivå.
Visa mer…

COACHSAMTAL

Kraftfulla samtal där du får med dig en metod i att förebygga och minska din inre stress.
Visa mer…

Vi har hittills hanterat yttre händelser snarare än inre stress.

Så vad är då inre stress?

Vi hjälper dig att förstå hur din
hjärna reagerar på dina tankar!

Stress

Det är inte bara antalet uppgifter som skapar stress. 
Det är inte vad du tänker utan hur du tänker.
Bli medveten om dina tankeprocesser med hjälp av aktuell forskning om hjärnan. Detta är kärnan i Mcog metoden!

Därmed kan du själv styra om du blir stressad!

Provocerande påstående? Kontakta oss så berättar vi mer.

Mcog metoden hjälper dig dämpa din oro och minska din stress

Vi talar mycket om hållbarhet, och oftast går tankarna till vår yttre miljö.

Men minst lika viktigt är att aktivt arbeta för att även få hållbara människor.

Du får konkreta verktyg för att hantera dina tankar

IMG_5945 ny

Fördjupa dig i Mcog metoden med nya boken ”Vaccin mot stress” av Caroline Säll och Anders Hedin.