Vi tror att vi kan förändra synen på stress.

Vill du vara med?

Vi har hittills behandlat innehållet (sakfrågan) i en stressad persons liv, inte GRUNDORSAKEN.

Så vad är då grundorsaken...

Vi talar mycket om hållbarhet, och oftast går tankarna till vår yttre miljö. Men minst lika viktigt är att aktivt arbeta för att även få hållbara människor. I dag upplever många att tiden är en bristvara när det gäller att få ihop både arbetsliv och privatliv. Trenden är tydlig – allt fler mår allt sämre i vårt samhälle och det kan konstateras att nästan 40.000 invånare i Sverige är sjukskrivna pga. stress – varje dag. Oroväckande är också att den grupp som ökar bland sjukskrivna har fått diagnosen psykosociala sjukdomar, och huvuddelen av dem är orsakade av stress.​

Vi hjälper dig att förstå hur din
hjärna reagerar på dina tankar.

stress-2902537_web 768x

Det är inte antalet uppgifter som skapar stress.
Det är inte vad du tänker utan hur du tänker.
Bli medveten om dina tankeprocesser med hjälp av metacognition!

portrait-4776875Mobile_828

Därmed kan du själv styra om du blir stressad!

Provocerande påstående? Kontakta oss så berättar vi mer.

key-35448455_mobile_828

Mcog hjälper dig hantera din oro och dämpa din stress

Du får konkreta verktyg för att hantera dina tankar

Vi erbjuder:

Förebygga stress - endagskurs

Idag vet vi vad grundorsaken till stress är. Vi har också kunskapen och metoderna att dämpa vår stress. Under förmiddagen får du lära dig det mesta om stress. Du får också metoder och verktyg som gör att du kan omsätta dina kunskaper till praktiska verktyg. Under eftermiddagen är det uteslutande träning. Du kommer att märka effekten av övningarna redan samma eftermiddag. Du får ett konkret kursmaterial som du tar med dig för vidare träning och fördjupning. Efter dagen tar du sedan själv kontrollen över din stress. Endagskursen är avsedd för chefer och medarbetare och erbjuds på svenska och engelska.

Modul i ledarskapsprogram

Stressade mellanchefer… är det möjligt att vara mellanchef utan att vara stressad ???
Vi har skräddarsytt en halvdagsmodul som är tänkt att integreras i ledarskapsprogram. Innehållet är anpassat till mellanchefer som inte bara förväntas hantera sin egen stressnivå utan även förväntas vara ett stöd för sina medarbetare. Du får inblick i senaste hjärnforskningens nya rön när det gäller stress. Du får metakognitiva tekniker och övningar som du kan göra själv och/eller dela med dina medarbetare. Modulen erbjuds på svenska och engelska.

Föreläsningar och workshops

Samla dina medarbetare/kollegor kring temat ”Ta kontroll över din stress”.
Under två timmar får du en tydlig förståelse för hur din hjärna fungerar, första steget i att dämpa din stressnivå. Du får lära dig styra dina tankar och byta ut dina tankar. Du får två konkreta övningar som hjälper dig när du fastnat i destruktiva tankemönster, när dina tankar har låst sig. Som en bonus får du prata med dina kollegor om stress utan att bli stressad…
Föreläsningen/workshopen erbjuds på svenska och engelska.

Coachutbildning

Nu har du möjlighet att utbilda dig i metacognition och bli en av oss! Som Mcog coach får du en gedigen utbildning i denna nya metod.
Du får lära dig kraftfulla verktyg som ger din klient möjlighet att minska grubblande, ältande och orostankar.
Oberoende vad innehållet i tankarna är, kan du genom olika övningar, ett antal nycklar, hjälpa din klient att komma ut ur det låsta läget. 

Utbildningen riktar sig till dig som är utbildad coach, psykolog eller certifierad terapeut. Utbildningen sker i Stockholm under 3 heldagar. Nästa utbildningsdatum, modul 1 sker 5-6 nov, modul 2 sker 4 dec. Kostnaden för utbildningen är 9.000 kr ex moms och ev kostnad för kurslokal. 

Individuella coachsamtal

Ett kraftfullt verktyg för att minska grubblande, ältande och orostankar.
Redan efter tre samtal har du fått insikt och kunskap om hur du kan påverka och ändra dina tankeprocesser. Oberoende av innehållet i dina tankar får du genom olika övningar ett antal nycklar som ökar din uppmärksamhet och medvetenhet om hur du tänker.

Konsultutbildning

Utbilda dig inom metacognition och ta del av vårt utbildningsmaterial för att själv kunna hålla kurser och föreläsningar. Utbildningen riktar sig till konsulter med lång erfarenhet av att leda utbildningar och föreläsningar. För mer information, kontakta oss.