Vi tror att vi kan förändra synen på stress.

Vill du vara med?

Vi har hittills behandlat innehållet (sakfrågan) i en stressad persons liv, inte GRUNDORSAKEN.

Så vad är då grundorsaken...

Vi hjälper dig att förstå hur din
hjärna reagerar på dina tankar.

Stress

Det är inte antalet uppgifter som skapar stress. 
Det är inte vad du tänker utan hur du tänker.
Bli medveten om dina tankeprocesser med hjälp av aktuell forskning om hjärnan!

Därmed kan du själv styra om du blir stressad!

Provocerande påstående? Kontakta oss så berättar vi mer.

Utbildningsprogram

Strategisk HR - Hållbart välbefinnande

Exklusivt och riktad till dig som jobbar inom HR. Visa mer…

Tvåtimmars workshop

Under två timmar får du en tydlig förståelse för hur din hjärna fungerar, första steget i att dämpa din stressnivå. Visa mer…

Förebygga stress - endagskurs

Idag vet vi vad grundorsaken till stress är. Vi har också kunskapen och metoderna att dämpa vår stress. Visa mer…

Individuella Mcog samtal

Ett kraftfullt samtalsverktyg för att förebygga och minska din stress. Visa mer…

Mcog hjälper dig hantera din oro och dämpa din stress

Vi talar mycket om hållbarhet, och oftast går tankarna till vår yttre miljö. Men minst lika viktigt är att aktivt arbeta för att även få hållbara människor.

I dag upplever många att tiden är en bristvara när det gäller att få ihop både arbetsliv och privatliv.
Trenden är tydlig – allt fler mår allt sämre i vårt samhälle och det kan konstateras att nästan 40.000 invånare i Sverige är sjukskrivna pga. stress – varje dag. Oroväckande är också att den grupp som ökar bland sjukskrivna har fått diagnosen psykosociala sjukdomar, och huvuddelen av dem är orsakade av stress.​

Du får konkreta verktyg för att hantera dina tankar