Metacognition

Exempel från våra referenser

Medvetenhet och förståelse av de egna tankeprocesserna
Många upplever att de är låsta vid sina tankar, att samma tankar återkommer i en aldrig sinande ström.
Aktuell forskning om hjärnan kan hjälpa dig att påverka det stängda läget genom att uppmärksamma din tankeprocess. (se ref. nedan) Fokus blir hur du tänker istället för vad du tänker.

Forskningen har utvecklats i takt med att senare kunskaper kommit om uppmärksamhetens roll samt om hur oro startar och vi får katastroftankar vilket leder till stress.

Under långvarig oro med fokus på innehållet i våra tankar upplever vi ofta maktlöshet och stress som kan leda till utmattning. Människor beskriver att de är låsta vid sina tankar, att samma tankar återkommer i en aldrig sinande ström.

Problemet är att man tror sig sakna kontroll över sin tankeprocess.

Referenser och publikationer

Orginalpublikation
Meta-cognition and worry (1995)

Ett flertal publikationer inom metacognition
Exempel: ntnu.edu

Abiola Keller et.al.
University of Wisconsin-Madison.
Does the Perception that Stress Affects Health Matter? The Association With Health and Mortality, Health Psychology, 2012.

Alan Fine och Rebecca R. Merrill
You already know how to be great: a simple way to remove interference and unlock your greatest potential, 2010 (GROW)

Graham Gibbs
Learning by Doing. A Guide to Teaching and Learning Methods, 1988

Kjell Enhager
Tänk låsningar och lösningar, 2015

Anders Hansen
Hjärnstark, Fitnessförlaget, 2016

Mihaly Csikszentmihalyi
Flow, Natur Kultur, 2016

Mihaly Csikszentmihalyi
Stresskurvan, modifierad version.

Försäkringskassan
F43, ICD 10

 

Vi hjälper dig hantera din oro och dämpa din stress

Klicka på knappen och låt oss berätta hur vi kan hjälpa dig!