Metacognition

Metacognition

Medvetenhet och förståelse av de egna tankeprocesserna
Många upplever att de är låsta vid sina tankar, att samma tankar återkommer i en aldrig sinande ström.
Metacognition hjälper dig att låsa upp det stängda läget genom att uppmärksamma din tankeprocess. Fokus blir hur du tänker istället för vad du tänker.

Metacognition (MTC) har utvecklats i takt med att senare kunskaper kommit om uppmärksamhetens roll samt om hur oro startar vår hotberedskap och vi får katastroftankar vilket leder till stress.

Under långvarig oro med fokus på innehållet i våra tankar upplever vi ofta maktlöshet och stress som kan leda till utmattning. Människor beskriver att de är låsta vid sina tankar, att samma tankar återkommer i en aldrig sinande ström.

Metakognition hjälper dig att låsa upp det stängda läget genom att uppmärksamma din tankeprocess. Fokus blir hur du tänker istället för vad du tänker.

Det innebär att oberoende vad som stressar dig får du ett kraftfullt verktyg att hantera din stress.

I MTC förutsätts uppmärksamheten till största delen vara viljemässigt styrd, under exekutiv kontrollförmåga dvs att hålla uppmärksamheten fast vid sådant som är relevant för det som man är i färd med att besluta sig för eller göra.
Problemet är inte att man saknar kontroll över sin oro eller sitt ältande, utan att man tror sig sakna kontroll över detta.

Referenser och publikationer

Adrian Wells
Professor of Clinical and Experimentalfysiker Psychopathology at the University of Manchester. Publikation: Meta-cognition and worry (1995)

Hans M Nordahl
PH.D in behavioural medicine at Norwegian University of Science and Technology NTNU. Se publikationer på ntnu.edu

Peter L. Fischer
Föreläsare i klinisk psykologi vid Universitetet i Liverpool och klinisk psykolog vid Manchester Mental Health and Social Care Trust

Abiola Keller et.al.
University of Wisconsin-Madison. Does the Perception that Stress Affects Health Matter? The Association With Health and Mortality, Health Psychology, 2012.

Alan Fine och Rebecca R. Merrill
You already know how to be great: a simple way to remove interference and unlock your greatest potential, 2010 (GROW)

Graham Gibbs
Learning by Doing. A Guide to Teaching and Learning Methods, 1988

Kjell Enhager
Tänk låsningar och lösningar, 2015

Nordahl / Wells
Vilstolen

Peter Fisher, Adrian Wells
Metakognitiv terapi, Studentlitteratur AB, 2011

Pia Callesen
Lev mer, tänk mindre, Norstedts, 2019

Anders Hansen
Hjärnstark, Fitnessförlaget, 2016

Mihaly Csikszentmihalyi
Flow, Natur Kultur, 2016

Mihaly Csikszentmihalyi
Stresskurvan, modifierad version.

Försäkringskassan
F43, ICD 10

 

Vi hjälper dig hantera din oro och dämpa din stress

Klicka på knappen och låt oss berätta hur vi kan hjälpa dig!