Mcog coacher

Mcog coacher

Våra Mcog coacher har lång erfarenhet av att coacha individer. Alla är certifierade i Mcog metoden.

Agneta Setterwall

Agneta Setterwall

I mitt arbete som ledarskapskonsult träffar jag många med stressrelaterade problem. Jag vet hur mycket kraft som oro och stress kan ta, hur det begränsar oss och kan leda till sjukdom.

Det finns hopp! Tack vare Mcog kan vi hjälpa fler att hantera sin oro och minska stressnivåerna. Jag har själv fått redskap och lägger oftare fokus på HUR jag tänker än VAD. Det hjälper mig och det kommer hjälpa många andra.

Jag är civilekonom och har många års erfarenhet från SEB-koncernen där jag har arbetat i olika ledande befattningar.

Epost: Agneta.setterwall@marketcap.se
Mobil: +46 (0) 702 188 745
Webb: www.marketcap.se
Linkedin

 

Caroline Säll

Caroline Säll

Jag jobbar deltid som kurator inom vården, har lång erfarenhet som pedagog och är entreprenör. Jag möter dagligen människor med oro och påtaglig stress.
Folkhälsa är viktigt för mig och jag vill påverka den negativa utvecklingen av psykisk ohälsa.

Genom aktuell forskning om hjärnan har jag ökat min kompetens inom stresshantering och är en av grundarna av Mcogmetoden.  Metoden är ett verktyg för att hantera min egen stress vilket innebär att jag även kan hjälpa andra.

Det är viktigt att skilja på hur jag tänker istället för vad jag tänker.
Nu kan jag hantera stress och sova bättre med hjälp av metakognition.

Epost: caroline@mcog.se
Mobil: +46 (0)70 745 31 00‬
Webb: www.mcog.se
Linkedin

Charlotte Kyller

Jag blir inspirerad när människor aktivt skapar förutsättningar för bättre mående hos sig själva. Att få vara med på den resan är en ynnest!

Jag är utbildad inom beteendevetenskap / HR, diplomerad mindfulnessinstruktör och Mcog-coach med över 15 års erfarenhet av ledarskap och gruppfacilitering.
Mcog har gett mig insikter i hur vi kan hantera stress och oro på ett helt nytt sätt och jag delar gärna med mig av dessa till dig.

Epost: charlotte.kyller@gmail.com
Mobil: +46 735 96 18 14
Linkedin

Gunilla

Gunilla von Perner

Idag arbetar jag med det roligaste jag vet. Samtalets kraft. Som specialist i samtalsmetodik har jag utvecklat metoder för utforskande samtal som inspirerar till inre ledarskap och eget ansvar, till mobilisering av egen kraft för att på sikt förbättra livskvaliteten.

Genom mcog-metoden har jag fått kunskap om hur hjärnan arbetar. Genom handledning och övningar i ditt tankemönster kan en negativ tanke neutraliseras och ersättas av en positiv. Ett effektivt självhjälpsprogram mot stress baserat på senaste hjärnforskningen. Och ännu mer samtalskraft.

Epost gunilla.vonperner@telia.com
Mobil: +46 76 17 63 958
Webb: https://godasamtalinspirerar.com
Linkedin

Hanna Kaponen

Hanna Kaponen

Jag är certifierad mcog coach och utbildad personalvetare med huvudområde inom pedagogik. Har erfarenheter inom pedagogik genom mina tidigare tjänster som ridlärare, säljledare och bitr. chef. Idag driver jag mitt egna företag med fokus på coachning, rekrytering och produktutveckling. Jag drivs av att möta människor och har ett stort intresse för utveckling och ledarskap. 

“Att få vara med på resan och coacha människor till att ha användbara verktyg för att aktivt kunna minska stress och öka välbefinnandet är otroligt motiverande för mig”

Epost: hanna.kaponen@gmail.com
Mobil: +46 (0)709 617 704
Linkedin

Ingela Gullberg

Ingela Gullberg

Jag ser Mcog som ett utmärkt verktyg både på egna ben och i samband med andra projekt och processer, både inom företag och individ.
Det handlar i första hand om den egna viljan till förändring och var just du står i livet. Mcog metoden passar perfekt i mitt sätt att se på hur vi hanterar stress och hur viktigt det är att träna sig på att skifta fokus när den sätter in. Under många år utbildade
jag stress-och friskvårdsterapeuter och coacher. I botten är jag marknadsekonom,DRI Berghs, Samtalsterapeut, Sorgterapeut, Cert Coach och har ett långt förflutet inom näringslivet.

Epost: ingela.sollanns@gmail.com
Mobil: +46 (0)73 382 81 65
Linkedin

Ingemar Persson

Ingemar Persson

Min passion är mer mänskliga organisationer som når sina drömmar och mål. Att hjälpa till att uppnå för er mer värdefulla resultat. Jag tror passionen, må bra, mer kul för värdefulla resultat med målfokus.

Jag är certad i det som kallas Framtidens Entreprenörskap, hur vår neurohjärna fungerar. Jag jobbar med individer, företag och elitidrottare. 
Jag tar med mig mina egna erfarenheter, upplevelser och brister från ledarskap under mer än 25 år. Jag delar mer än gärna med mig både professionellt och personligt.

Epost: ingemar.persson@vardeledande.se
Mobil: +46 (0)730 285 806
Linkedin

Inger Laninge

Inger Laninge

Privilegiet att få undervisa, guida och stötta individer, grupper och organisationer har jag haft i många år. Jag är legitimerad lärare, psykosyntesterapeut och organisationskonsult på gestaltisk grund. Jag är certifierad Mcog coach och konsult. 

Att se människor ta modiga steg framåt i sin utveckling för må bättre gör mitt hjärta varmt och ger mig inspiration.

Med hjälp av de lättillgängliga verktygen i Mcog metoden har jag själv lärt mig att hantera min oro på ett mer effektivt sätt. Jag har nu energi över till roligare mer kreativa sysslor.

Epost: inger.laninge-norberg@comhem.se
Mobil: +46 (0)707-991399
Linkedin

Johan Nordenfelt

Johan Nordenfelt

Jag är VD vid Stockholms Ledarinstitut och gestaltterapeut utbildad vid Nordisk Gestaltinstitut i Danmark samt grundare av Mcog. Jag ingår även i Nordin & Partners konsultnätverk.

Under mina 20 år som ledarutvecklare, coach och terapeut har jag mött otaliga människor som kämpar med stressrelaterade problem. Dessvärre tenderar det att öka mer och mer.

Med ny forskning om hjärnan, Metacognition och Mcog metoden har jag nu konkreta verktyg att effektivt hjälpa människor att minska sin stress. På köpet kan jag också hantera min egen stress 🙂

Epost: johan@mcog.se
Mobil: +46 (0)707 400 222
Webb: www.mcog.se
Linkedin

Johan Setterwall

Johan Setterwall

Jag har ett stort engagemang i att hjälpa och utveckla människor och få de jag jobbar med att ta fram det modiga inom sig för att pröva nytt. Då är det såklart bra om man inte låser sig i tankarna, då är det nästan omöjligt att hitta lösningar. Jag vet hur det är och det var det som jag fastnade för med Mcog.

Efter många års erfarenhet från ledande befattningar inom försäljning och marknadsföring med nordiska ansvar bytte jag spår och började jobba med ledarskapsutveckling och coachning.

Epost: johan.setterwall@marketcap.se
Mobil: +46 (0)70-728 66 20
Webb: www.marketcap.se
Linkedin

Karin Nygren

Karin Nygren

Jag är certifierad Mcog coach i ämnet Metacognition, en av grundarna till Mcog samt certifierad Life Coach via Strandska Utvecklingshuset AB i Göteborg (ICF riktlinjer). Att lyssna är en av mina absoluta styrkor.

Jag drivs av att möta människor och vara ett stöd i deras utveckling. De senaste åren har jag specialiserat mig på hantering av stress och använder metacognitiva verktyg för att hjälpa klienter att dämpa sin oro.

Jag var med och startade IOL Tool 2012. IOL Tool är ett forskningsbaserat digitalt ledarskapsverktyg som mäter effekten av ledarskap. 

Jag ingår i CoachFörmedlingen som är Sveriges största rikstäckande, internetbaserade förmedlingstjänst för kvalitetssäkrade professionella coacher.

Epost: karin@mcog.se
Mobil: +46 (0)70 204 80 30
Webb: www.mcog.se
Linkedin

Lotta Christensson

Lotta Christensson

Det bästa med mitt jobb är att dagligen få träffa människor och att kunna bidra till deras välmående.

Efter magisterexamen i ekonomi, arbetade jag 10 år på H&M´s marknadsavdelning för att sedan sadla om för drömmen att arbeta med ledarskap och hälsa.

Jag arbetar med att utveckla ledare, medarbetare och grupper i hållbart ledarskap och stresshantering.

Jag är specialist inom Stress & sömnanalys- Livsstilsanalys, dipl coach, cert i team och ledarskapsutveckling och dipl coach i Mcog metoden.

Epost: Lotta@superlife.se
Mobil: +46 (0)707 400 222
Web: www.superlife.se
Linkedin